Collectief Natuurinclusief

In Collectief Natuurinclusief werken we met groene koplopers van bedrijven, maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven, kennisinstellingen, jongeren en overheden aan de transitie naar een natuurinclusieve samenleving te maken. In deze transitie, waar alle initiatieven ongelofelijk belangrijk zijn, maar vaak versnipperd blijven, biedt het collectief een krachtige en samenhangende benadering. Het verenigt niet alleen de samenleving, overheden en grote sectoren, maar ook diverse belanghebbenden die zich inzetten voor een gedeelde visie: een natuurinclusieve samenleving in 2050. Het biedt een een platform waarop ideeën worden uitgewisseld, expertise wordt gedeeld en gezamenlijke doelstellingen worden geformuleerd.

Om de natuurinclusieve transitie te versnellen hebben we het initiatief genomen om op nationaal niveau een publiek private samenwerking te starten. Hiermee willen we de verbinding en samenwerking tussen groene koplopers en geïnteresseerde partijen versterken, en de impact voor natuurinclusiviteit vergroten.

Met veel partijen werken we aan de uitvoering van Agenda Natuurinclusief 2.0 Dat doen we op tien domeinen: gezondheid, onderwijs, financiële sector, water, vrijetijdseconomie, bouw, bedrijventerreinen, landbouw, energie en infrastructuur. Het Natuurinclusief Nationaal Overleg is eigenaar van Agenda Natuurinclusief, en zorgt dat met de Agenda impact en versnelling wordt gemaakt voor de natuurinclusieve transitie. Programmabureau Natuurinclusief coördineert en faciliteert de ontwikkeling van Collectief Natuurinclusief en functioneert als aanjager, coördinator en facilitator van Agenda Natuurinclusief 2.0.

« Naar het overzicht

Terug naar boven