Gastheer Leiden heet je welkom

Leiden is de stad van internationale kennis en historische cultuur, met een toonaangevende universiteit, hoogwaardige onderwijsinstellingen, een vooruitstrevend Bio Science Park en een rijk aanbod aan cultuur en historie. Leiden kent een grote bouwopgave die volledige binnenstedelijk wordt ingevuld. Tegelijkertijd streeft leiden ernaar om een van de eerste leefbare steden van Europa te worden. De openbare ruimte speelt hierin een cruciale rol. Het is essentieel om alle overgangen samen te brengen, of het nu gaat om de overgang naar duurzame energie, de uitdagingen van woningbouw, mobiliteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit of circulariteit.

Als gemeente zien we dat het circulair ontwerpen, onderhouden en beheren van de openbare ruimte bijdraagt aan al deze overgangen en uitdagingen. In deze tijd, waarin grondstoffen steeds schaarser worden, is een andere aanpak noodzakelijk. Dit vereist een versnelde overgang naar een circulaire economie, en daarvoor hebben we elkaar nodig. Als gaststad is Leiden graag een bron van inspiratie, maar staat ook open om te leren van jou als deelnemer. 

Gastheer Leiden heet je welkom

Terug naar boven